Årsmedeltemperatur 1931-2020

Underlaget till dessa diagram för åren 1931-2012 är hämtade från SMHI:s mätstationer i Drageryd och Blankaström (ca 5 km från Fågelfors). Fr.o.m. 2013 och framåt är det mina egna siffror från loggningen på min privata väderstation.