Statistik vinter 1961-2020

Underlaget till dessa diagram för åren 1961-2012 är hämtade från SMHI:s mätstationer i Drageryd och Blankaström (ca 5 km från Fågelfors). Fr.o.m. 2013 och framåt är det mina egna siffror från loggningen på min privata väderstation.

Diagrammen visar nederbörd och medeltemperatur under de kalendariska vintermånaderna november, december och januari för åren 1961-2020.