Statistik vår 1961-2020.

Underlaget till dessa diagram för åren 1961-2012 är hämtade från SMHI:s mätstationer i Drageryd och Blankaström (ca 5 km från Fågelfors). Fr.o.m. 2013 och framåt är det mina egna siffror från loggningen på min privata väderstation.

Diagrammen visar nederbörd och medeltemperatur under de kalendariska vårmånaderna mars, april och maj för åren 1961-2019.