Årstidernas medeltemperatur och medelnederbörd 1931-2020.

I stapeldiagrammen nedan redovisar jag medeltemperaturen och medelnederbörden för respektive årstid under tre olika referensperioder, 1931-2020. Årstiderna är de kalendariska, dvs vårmånader är mars, april och maj. Sommar är juni juli och augusti. September, oktober och november är höstmånaderna. Vintermånader är december, januari och februari.

Underlaget till dessa diagram för åren 1931-2012 är hämtade från SMHI:s mätstationer i Drageryd och Blankaström (ca 5 km från Fågelfors). Fr.o.m. 2013 och framåt är det mina egna siffror från loggningen på min privata väderstation.