April 2019.

Den här månaden blev extremt nederbördsfattig, bara 1 mm på hela månaden, fördelat på två dygn. den 10 april kom det 0,5 mm, och det var i form av blötsnö. De andra 0,5 mm kom den 27 april. Så lite har jag inte noterat någon månad innan under min tid jag fört statistik på väder. Det är absolut inte bra för oss på något vis, grundvattennivåerna sjunker oroväckande snabbt, och man ser i sjöar och vattendrag, att översvämningarna som vi hade för inte så länge sedan, försvann snabbt.

Månadens medeltemperatur blev +6,7°, vilket kan jämföras med fjolårets +8,3°. Vi har haft 18 frostnätter, och det är ju orsaken till att medeltempen blev som den blev. I diagrammet nedan ser vi att månaden var lite kallare i början, men från mitten steg dagstemperaturen lite efterhand, om än lite upp och ner,

I diagrammet nedan ser vi dygnsmedeltemperaturen under månaden, och jag konstaterar att sommaren kom till Fågelfors den 23 april i år ( 5 dygn med en dygnsmedeltemperatur över +10°) 2018 uppfylldes kraven för sommar den 18 april, alltså ligger vi lite efter i år.

Vinden har denna månad till skillnad från de senaste, nästan uteslutande legat på riktningen från nordväst till sydlig. Det är en trendbrytning som syns väldigt väl, och illustreras i diagrammet nedan.

Så kommer sammanfattningen i siffror från min väderstation, WS-2308, som jobbar med två program, Heavy Wheather för loggningen, och Cumulus som också loggar, och omvandlar med hjälp av mig till överskådliga fakta på min vädersida på webben.

Summary for april 2019

Temperature (°C):
Mean (min+max) 6,7
Mean Minimum -0,3
Mean Maximum 13,5
Minimum -6,2 day 12
Maximum 22,6 day 26
Highest Minimum 8,1 day 25
Lowest Maximum 1,5 day 10
Air frosts 18

Rainfall (mm):
Total for month 1,0
Rain days 2
Dry days 28

Wind (m/s):
Highest Gust 17,3 day 23

Pressure (hPa):
Maximum 987,8 day 18
Minimum 955,0 day 03

Här kommer några foton, natur-och väderrelaterade. som fastnat i mina kameror under månaden:

1 april, blåsippor.
2 april, såg sädesärlan för första gången i år.
4 april, soluppgången över Klobosjön.
5 april, vitsippor i knopp.
6 april, hackspett i morgonsolen.
7 april, soluppgången vid Saltor, Pataholm.
19 april, strålande sol ute i båten på Saden.
20 april, fortfarande ganska bra fart på vattnet, Nötån, Vecklevad.
21 april, luftstrid i strålande solsken.
22 april, soluppgången vid Tränsjön.
25 april, på kvällen vid Övrasjön.
26 april, morgonpromenad i Lilla Klobo.
27 april, soluppgång över Emån,Staby, Högsby.
29 april, Kungsfasantupp i Rudaskogarna.

Där avslutar jag april månads vädersammanfattning, och ser med spänning framåt med väderutvecklingen i sommar.