Februari 2022.

Källa: Min väderstation

Det blev en mild februarimånad i år. Medeltemperaturen för månaden blev +1,6°, och det är 2,3° högre jämfört med den nu gällande referensperioden 1991-2020. Det milda vädret gjorde att den meteorologiska våren kom till Fågelfors den 15:e februari, och det är den första dagen den kan anlända enligt kriterierna för meteorologisk vår. Jag visar nedan i diagram, medeltemperaturen för februari i några olika referensperioder, så kan vi jämföra årets februari mot dem.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

I diagrammet nedan visar jag medeltemperaturen i februari årsvis för nuvarande referensperioden (normalperioden) 1991-2020, och har lagt till 2021 och 2022 också, så kan vi jämföra dessa år direkt mot den 30-åriga referensperioden.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperatursiffror från loggen på min väderstation under februari 2022.

Temperatur (°C):
Medel (min+max) 1,6
Medelminimum -1,4
Medelmaximum 4,6
Minimum -7,8 den 1 februari
Maximum 7,9 den 15 februari
Högsta minimum 1,8 den 6 februari
Lägsta maximum -0,6 den 2 februari
Frostnätter: 15, därav 1 isdygn.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Det har varit en nederbördsrik månad. Vi har fått 62 mm, 88% mera nederbörd, jämfört mot referensperioden 1991-2020. Det mesta av nederbörden har fallit som regn, och mätbart snötäcke har vi bara haft 6 dagar. 3 cm är det mesta uppmätta snödjupet under månaden. 4 dagar har vi haft med ej mätbart snötäcke, men lite vita osammanhängande partier med snö. Nederbörden har fallit under 15 dygn, och i diagrammet nedan ser vi fördelningen över månaden, vilka dagar nederbörden fallit på, och mängden.

Källa: Min väderstation

I diagrammet nedan visar jag nederbörden i februari årsvis i referensperioden 1991-2020, och även här, har jag lagt till åren 2021 och 2022, så kan vi lätt jämföra de åren mot referensperioden.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källa: Min väderstation

Antal dagar med respektive vindriktning ser vi i diagrammet ovan. Även denna månad ligger tyngdpunkten på den västliga sidan. En blåsig månad kommer vi att minnas denna februarimånad som, och medelvärdet för den dagliga maxvinden blev 8 m/s.

Det var den sammanfattningen av februari 2022. Det man ser är, och som vi vet, att det blivit varmare över tid, och det syns ju när man tittar och jämför de olika referensperioderna. Samtidigt så ser man att det varierar ganska mycket år från år i både nederbördsmängder och medeltemperatur, när man bryter ner en referensperiod årsvis i diagram som jag gjort i min månadssammanfattning här. Hur det kommer att se ut i framtiden med varmare eller kallare väder, mer eller mindre nederbörd tror jag är väldigt svårt att förutsäga. Väder (det som händer nu) och klimat( sammanställning av väder och mätningar över längre tid) är i ständig förändring, och att tolka och utvärdera förändringar, och för att kunna förstå sammanhangen krävs stor kunskap, som inte jag eller gemene man sitter inne med. Vi ser också att vi lever i en föränderlig värld, där utvecklingen tar sig vändningar som vi aldrig kunnat ana vara möjligt, eller att kunna förutse. Jag tänker då på Covid-19 pandemin, och nu tragedin när Ryssland invaderar Ukraina. Alltså, det finns stora osäkerheter i mycket, och då också i väder och klimat, och dess utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *