Oktober 2023.

Här kommer en sammanfattning av oktober 2023. Väderdata för årets oktobermånad är hämtade från min privata väderstation här i Fågelfors. Statistiken som jag använder och jämför mot, är hämtad från SMHI:s närmaste mätstationer Blankaström, och Drageryd för åren 1931-2012. Från 2013 och framåt är det min egna, privata väderstation som levererar siffrorna. Nuvarande ”normalperiod” som används att jämföra oktober 2023 mot, är åren 1991-2020. Där jag använder ordet ”normalt” i texterna här, menas alltså då medeltalen för referensperioden 1991-2020.

Oktober månads medeltemperatur blev +7,6 grader, och det är 0,2 grader varmare jämfört med normalt, så skillnaden är marginell. De senaste åren har vi blivit bortskämda med mildare oktobermånader, vi får gå tillbaka till 2016 för att hitta en lägre medeltemperatur än i år. Förra årets oktobermånad var cirka 3 grader varmare i medeltemperatur, jämfört med årets. Den meteorologiska hösten kom till Fågelfors den 6 oktober i år, en månad tidigare jämfört mot fjolåret. Vi har haft 3 frostnätter, och 6 dagar, där det varit markfrost på morgonen.

Diagrammen nedan visar dels några olika referensperioder, och så den nu gällande normalperioden 1991-2020, där det går att se varje års oktobermånads medeltemperatur.

Referensperioderna 1931-1960, 1961-1990, 1981-2010, 1991-2020 är medelvärdet i en 30-årig mätserie. 2011-2020 är 10 års medelvärde, och så årets oktober längst till höger.
Nuvarande normalperiod, och därutöver är åren 2021, 2022 och 2023 tillagda.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite data från loggen på min väderstation under oktober 2023.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): 7,6
Medelminimum: 4,6
Medelmaximum: 11,2
Minimum: -2,2 den 16 oktober
Maximum: +18,4 den 2 oktober
Högsta minimum: +10,3 den 11 oktober
Lägsta maximum: +4,1 den 19 oktober
Frostdygn:3 ( mintemp. under 0°)
Markfrost: 6 dygn (mintemp. över 0°, men frost på marken)

Regn har vi fått ordentligt med i oktober. 99 millimeter har vi fått, och det är 194% av den normala nederbörden i oktober. Det var välbehövligt, och som jag skrev i september månads sammanfattning, så behövde vi cirka 180 millimeter under oktober, november och december, för att komma upp i normal årsnederbörd. Nu fattas ”bara” 80 millimeter under november och december, för att nå målet. 20 dagar har regnet fördelats över, och det har upplevts lite tråkigt i och för sig, men inget att göra åt. Åska på avstånd hade vi också den 3 oktober i samband med regnet på kvällen då.

Jag lägger in siffror på regnmängder för oktober i några diagram nedan, så går det lätt att följa hur oktobermånaden sett ut historiskt.

Referensperioderna 1931-1960, 1961-1990, 1981-2010, 1991-2020 är medelvärdet i en 30-årig mätserie. 2011-2020 är 10 års medelvärde, och så årets oktober längst till höger.
Nuvarande normalperiod, och därutöver är åren 2021, 2022 och 2023 tillagda.

Fördelningen över vindriktningarna i månaden ser vi i stapeldiagrammet här ovanför. En ganska blåsig månad blev det. Vi har klarat oss från stormvindarna, som ställde till en hel del skador på sina håll. Medelmaxvinden i oktober blev 8,1 m/s.

November, tredje, och sista höstmånaden börjar vi på nu. 30 dagar, som vi inte vet hur vädret blir. Vi lutar oss tillbaka, och följer utvecklingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *