Maj 2017.

 

Maj månad kan sammanfattas såhär ungefär:

 

Början av månaden var mycket kylig med frostnätter och dagar med snåla temperaturer.

 

Det gick ända till mitten av månaden innan dagstemperaturen var över 20 grader, men därefter fick vi ju en period med stigande dagstemperaturer, och några riktigt varma dagar, total 5 dagar med högsommarvärme, d.v.s. maxtemp över 25 grader.

Anmärkningsvärt är  nederbördsmängderna som är alldeles för låga, och som gjort att vattnet i åar och sjöar har sjunkit långt under för årstiden normala värden.

Här kommer en sammanställning över maj månad från loggen på väderstationen:

Summary for maj 2017
 
Temperature (°C):
Mean (min+max)   12,6
Mean Minimum     6,0
Mean Maximum     19,2
Minimum         -2,9 day 2
Maximum         29,8 day 28
Highest Minimum 13,3 day 28
Lowest Maximum   7,4 day 08
Air frosts       8
 
Rainfall (mm):
Total for month 19,7
Rain days       5
Dry days         26
 
Wind (m/s):
Highest Gust     14 day 07
 
Pressure (hPa):
Maximum         1032,1 day 04
Minimum         1001,7 day 31