Mars 2022.

Källa: Min väderstation

Det här årets marsmånad blev en solig och torr månad. Kalla nätter och soliga dagar, hela 26 dygn hade vi minusgrader nattetid. Som vi ser i temperaturdiagrammet ovan var månadens början och slut kyligast, och däremellan, hade vi tidvis riktigt vårvarmt, åtminstone dagtid. Medeltemperaturen för månaden blev +2,7°C, och det är 1° varmare än genomsnittet i referensperioden 1991-2020, som används för att jämföra mot. Jag visar nedan i diagram, medeltemperaturen för mars i några olika referensperioder, så kan vi jämföra årets mars mot dem.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

I diagrammet nedan visar jag medeltemperaturen i mars årsvis för nuvarande referensperioden (normalperioden) 1991-2020, och har lagt till 2021 och 2022 också, så kan vi jämföra dessa år direkt mot den 30-åriga referensperioden.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperatursiffror från loggen på min väderstation under mars 2022.

Temperatur (°C):
Medel (min+max) 2,7
Medelminimum -3,6
Medelmaximum 9,0
Minimum -8,6 den 31 mars
Maximum 14,9 den 24 och 25 mars
Högsta minimum 4,9 den 28 mars
Lägsta maximum 3,4 den 4 mars
Frostnätter: 26

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation

Nederbörden har varit i princip ingenting denna månad. På kvällen den 29:e kom det några snöflingor, som gav en halv mm i smält form. Det har förekommit marsmånader i min 90-åriga statistik, som varit nederbördsfattiga, men inte så lite, alltså rekordtorr marsmånad. Som tur var hade vi ett ganska rejält nederbördsöverskott i februari, och det har gjort att vattennivåerna , trots torkan är ganska okej än så länge. I diagrammet nedan visar jag nederbörden i mars årsvis i referensperioden 1991-2020, och även här, har jag lagt till åren 2021 och 2022, så kan vi lätt jämföra de åren mot referensperioden.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation
Källa: Min väderstation

Vindriktningarna under dagarna har varit ganska jämnt fördelat som vi ser i staplarna ovan. Inte så blåsigt som förra månaden, och medelhastigheten i maxvinden denna månad blev ca 6 m/s.

Slutligen gör jag en liten analys vad jag ser i siffrorna för mars. 2018 hade vi en kall marsmånad (se i temperaturdiagrammet över perioden 1991-2022). 2019 blev sedan rejält varmare, med en temperaturskillnad på 5,1° jämfört med 2018. Om man tittar på vad som hänt efter det, så har trenden varit sjunkande medeltemperatur de fyra efterföljande åren. Fyra år är ingen lång tid, men trenden är alltså fallande just nu. Kanske vänder uppåt nästa år, vem vet? Trenden är minskande nederbörd också i mars, och då bidrar ju årets extrema torka rejält. Vi går in i vårmånad två (april) nu, och jag följer med spänning utvecklingen av dels hur månadens siffror slutar, och även hur våren utvecklas totalt under detta år 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *