Juni 2024.

Här kommer en sammanfattning av juni 2024. Väderdata för årets junimånad är hämtade från min privata väderstation här i Fågelfors. Statistiken som jag använder och jämför mot, är hämtad från SMHI:s närmaste mätstationer Blankaström, och Drageryd för åren 1931-2012. Från 2013 och framåt är det min egna, privata väderstation som levererar siffrorna. Nuvarande ”normalperiod” som används att jämföra juni 2024 mot, är åren 1991-2020. Där jag använder ordet ”normalt” i texterna här, menas alltså då medeltalen för referensperioden 1991-2020.

På morgonen i Lilla Klobo 2 juni.

Årets junimånad blev lite varmare jämfört mot normalt. +16,1° blev månadens medeltemperatur, och det är 0,7° högre än normalt. På senare år har annars juni varit betydligt varmare än årets. Vi får gå tillbaka till år 2015, för att hitta ett år med svalare juni än årets. Jag visar åren 1991-2024 i diagrammet nedan, och vilka medeltemperaturer vi hade i juni för respektive år.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperaturdata m.m. från loggen på min väderstation under juni 2024.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): +16,1
Medelminimum: +10,0
Medelmaximum: +23,0
Minimum: +4,8 den 14 juni
Maximum: +29,8 den 27 juni
Högsta minimum: +15,7 den 28 juni
Lägsta maximum: +15,1 den 9 juni
Frostdygn: 0 ( mintemp. under 0°)
Markfrost: 0 dygn (mintemp. över 0°, men frost på marken)
Högsommardagar: 7 (maxtemp. över +25°)

Jag blev nyfiken på hur det sett ut med dagar som vi haft högsommarvärme i juni (maxtemp. över +25) genom åren 2013-2024. Jag visar det i diagrammet nedan. Orange stapel är maxtemperaturen i månaden, och blå stapel är antal högsommarvarma dagar. Lite intressant att friska upp minnet.

På morgonen 3 juni vid Övrasjön.

Juni blev en regnrik månad till slut. Efter den regnfattiga majmånaden, så inleddes juni med bara små regnmängder. Från mitten av månaden och framåt, fyllde det på rejält. Totalt har jag mätt upp 124 millimeter regn, och det motsvarar 203% av den normala regnmängden för juni. Vid 4 tillfällen har åska noterats också.

Diagrammet nedanför här, visar nederbördsmängden för juni i referensperioden, med de 4 senaste åren tillagda. Som vi ser, så är det inte vanligt förekommande med så mycket regn i juni, som vi fått i år.

På morgonen 13 juni.

Medelmaxvinden i juni blev 7,1 meter per sekund. Tendensen denna månad har varit lite mera vindar från den västliga sidan.

En omtyckt blomma, vädden. 23 juni.

Jag avslutar juni månads sammanfattning med ett diagram på lufttryckets variationer dygnsvis i månaden.

När åskvädret drog in över Fågelfors, 28 juni.

Juli, sommarmånad 2 av 3 inleds med en lite svalare och ostadigare vädertyp. Hur fortsättningen blir, ser vi med spänning fram mot.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *