Oktober 2015.

 

Summary for period 2015-10-01 to 2015-10-31

       
Temperature (°C):    
Mean (1 minute) 8,0    
Mean (min+max)   7,8  
Mean Minimum     3,9  
Mean Maximum     11,7  
Minimum         -1,6 on 2015-10-27
Maximum         18,9 on 2015-10-02
Highest Minimum 10,2 on 2015-10-02
Lowest Maximum   9,3 on 2015-10-12
Air frosts       4    
       
Rainfall (mm):    
Total for period 5,1    
Wettest day     1,6 on 2015-10-20
Rain days       4      
Dry days         27      
       
Wind (m/s):    
Highest Gust     11 on 2015-10-02
       
Pressure (hPa):    
Maximum         1035,7 on 2015-10-31
Minimum         998,4 on 2015-10-23

Nedan ser du en sammanställning för varje dag i månaden.

Dag Mintemp(°C): Maxtemp (°C): Lufttryck(hPa)Min. Lufttryck(hPa)Max. Vindriktning: Maxvind (m/s): Nederbörd (mm):
               
1 7,2 16,6 1021,8 1030,5 Västlig. 8 0
2 10,1 19,1 1014,6 1022,1 Sydvästlig. 11 0
3 5,4 17,2 1014,3 1018,2 Sydostlig. 4 0
4 3,9 13,9 1011,4 1015,4 Ostlig. 2 0
5 3 14,4 1012,3 1018,5 Nordostlig. 4 0
6 2,1 12,8 1018,3 1021,7 Ostlig. 7 0
7 6,5 10,3 1021,2 1025,2 Ostlig. 8 0
8 6,1 11,1 1023,7 1025,9 Nordostlig. 9 0
9 3,3 11,2 1025,8 1028,7 Sydvästlig. 4 0
10 -0,5 10 1027,8 1029,6 Sydvästlig 4 0
11 1,1 10,4 1027,9 1029,3 Nordlig. 5 0
12 3,8 9,3 1027,8 1029,5 Nordostlig. 4 0
13 4,8 9,8 1024,9 1028,3 Nordostlig. 4 0
14 4,6 10,2 1025,3 1028 Nordostlig. 5 0
15 -1,2 11,4 1026,5 1029,3 Nordostlig. 6 0
16 3 10,4 1020,8 1027,1 Nordostlig. 6 0
17 7,6 9,3 1020,1 1021,4 Nordlig. 5 1,1
18 5,4 9,8 1017,8 1020,4 Sydostlig. 4 0
19 7,1 10,3 1018 1022,1 Nordlig. 3 0
20 7,5 10,6 1018,3 1022,4 Sydlig. 3 1,5
21 5,4 10,9 1011,5 1018,8 Sydvästlig. 5 0
22 7,6 12,4 1000,2 1011,8 Sydlig 10 1,5
23 8,6 15,1 998,4 1014,7 Västlig. 10 1
24 4,3 12,1 1014,5 1017,7 Sydvästlig. 10 0
25 7,4 12,5 1008,9 1014,8 Västlig. 9 0
26 3 10,9 1014,7 1023,7 Sydvästlig. 8 0
27 -1,6 10,3 1022,5 1024,2 Sydvästlig. 5 0
28 1,3 9,5 1023 1025,8 Nordlig. 5 0
29 4,9 10,2 1019,9 1023,8 Ostlig. 5 0
30 6,7 9,8 1023,7 1034,2 Sydostlig. 4 0
31 4,2 10,9 1030,5 1037,7 Sydostlig. 3 0