Oktober 2020.

Jag inleder min väderdokumentation av oktober med diagrammet här ovan. Det ger en helhetsbild på temperaturen genom månadens 31 dagar. Månaden har varit mycket mild totalt sett, och vi hamnade på en medeltemperatur på +9,3°. För att illustrera hur det ligger i förhållande till tidigare oktobermånader genom åren 1931-2020 som jag har koll på i min statistik, så lägger jag in diagram här, med olika tidsperioder.

Här syns en klar uppåtgående trend i temperaturen genom åren.
Här bryter jag ner statistiken till de senaste 10 åren, och då ser vi lite mera hur det går upp och ner från år till år.

Lite mera om temperaturen denna månad då. Vi har haft 2 frostdygn, alltså då termometern gått ner på minusgrader. 4 dagar har jag noterat markfrost, då alltså fortfarande plusgrader på termometern, men frost på marken på vissa ställen. 8 dagar med en maxtemp. mellan +15 och +20°, 16 dagar med temperatur mellan +10 och +15° och 7 dagar orkade inte maxtemperaturen upp till +10°. Det som sticker ut lite är att det varit förhållandevis milda nätter genom månaden. Det är en av anledningarna till att medeltemperaturen blev så pass hög totalt sett. Vi har ju i regel haft flera frostnätter i oktober under tidigare år, och likaså brukar vi haft frostnätter redan i september, vilket vi inte haft detta år. Som vanligt blir jag nyfiken, har vi tidigare år haft oktobermånader i min statistik 1931-2020 med medeltemperatur över +9°??, jodå, det har vi, inte speciellt många, men jag visar det i diagrammet nedan.

År och medeltemperatur över +9° i oktober.
Totalt 90 mm regn under månaden.

Regn har vi fått ordentligt, 90 mm har det kommit totalt, vilket är dubbelt så mycket jämfört med det genomsnittliga ”normala”. Regnet har varit fördelat över 20 dygn, och alltså då bara 11 dygn utan nederbörd. Det var välbehövliga millimeter som kommit, och man kan nu märka av lite höjda vattennivåer i sjöarna och åarna här, och jag hoppas att det fortsätter med en nederbördsrik november också, med tanke på de låga grundvattennivåerna i våra trakter. För att kunna jämföra årets oktobermånad med tidigare års, så lägger jag in några diagram nedan.

Jag ställer mig samma fråga om nederbörden som jag gjorde angående temperaturen i oktober genom åren, hur vanligt har det varit med nederbördsmängder över 80 mm i oktober månad genom åren 1931-2020??, jo där finns några år där också, vilka redovisar jag i diagrammet nedan med vilket år och nederbördsmängd.

Vinden denna månad har kommit övervägande från den vänstra halvan på kompassrosen. Kan vid en snabb tanke kanske temperaturen denna månad har en viss koppling till vindriktningen, men det blir motsägande vad gäller nederbörden, för vi brukar ju få den mesta nederbörden med någon av vindriktningarna ostlig är inblandad. I och för sig ser jag att det varit vindar med det mera östliga inslaget vid dagar med lite större regnmängder, men inte rakt igenom.

Jag har vid många tillfällen suttit vid datorn och letat ”röda trådar” i statistiken för att kunna förutse vad som händer vid olika förutsättningar. Jag har inte lyckats med det, och det är väl inte att begära heller, för vädret är ju en komplicerad procedur med en väldans massa parametrar inblandade, som jag inte har en chans att ta del av, eller har kunskapen om att hantera och utvärdera. Jag presenterar de fakta jag får ut från mina privata mätningar i min lilla del av världen, och det jag klart ser i alla fall är: medeltemperaturen har totalt sett gått uppåt genom åren, men det är variationer upp och ner från år till år. Glädjande nog ser jag en tendens vad gäller nederbörden, den har ökat lite grann totalt sett under senare år. Som vi alla minns hade vi ju sommaren 2018, som var extrem både med värme och torka. Det som inte gjorde saken bättre ser jag i min statistik, vara att vi egentligen hade nederbördsunderskott redan 2015, 2016 och 2017. 2018 vände det en aning uppåt, fortsatte uppåt 2019 och i år likaså, så här långt.

Jag avslutar som vanligt min månadssammanfattning med ett utdrag från loggarna Heavy Weather och Cumulus som tillsammans med min väderstation och mitt eget excelprogram gör grundjobbet för att jag ska kunna presentera siffror i min blogg.

Summary for oktober 2020

Temperature (°C):
Mean (min+max) 9,3
Mean Minimum 5,6
Mean Maximum 12,3
Minimum -1,8 day 20
Maximum 16,9 day 02
Highest Minimum 12,5 day 03
Lowest Maximum 8,1 day 18
Air frosts 2

Rainfall (mm):
Total for month 90,0
Rain days 20
Dry days 11

Wind (m/s):
Highest Gust 18 day 22
Average Speed 6

Pressure (hPa):
Maximum 1030,1 day 16
Minimum 998,1 day 22