Augusti 2015.

 

Summary for period 2015-08-01 to 2015-08-31
         
Temperature (°C):      
         
Mean (min+max)   17,0    
Mean Minimum     11,0    
Mean Maximum     22,9    
Minimum         5,2 on 2015-08-21  
Maximum         29,1 on 2015-08-07  
Highest Minimum 16,9 on 2015-08-04  
Lowest Maximum   12,8 on 2015-08-20  
Air frosts       0      
         
Rainfall (mm):      
Total for period 10,3      
Wettest day     5,7 on 2015-08-31  
Rain days       4      
Dry days         27      
         
Wind (m/s):      
Highest Gust     11 on 2015-08-28  
         
Pressure (hPa):      
Maximum         1029,7 on 2015-08-21  
Minimum         1005,0 on 2015-08-27  

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *