Februari 2021.

Årets februarimånad utmärkte sig lite åt alla håll och kanter. Första halvan av månaden blev ovanligt kall, och den andra halvan blev ovanligt mild (varm). Nederbörd fick vi bara ca 40 procent av vad vi brukar få i medeltal denna månad. Jag redovisar som vanligt temperatur, nederbörd och vindarna nedan i tre separata avdelningar med diagram och text.

Innan jag går in i detalj på februarimånadens vädersiffror, tänkte jag bara kort säga något om vintern 2020/21 som avslutades i och med februari månads avslut. Jag läggar in två diagram nedan med medeltemperaturen och nederbörden uppdelat i tre referensperioder, så kan man lätt jämföra hur det varit genom åren 1931-2021. Om man då jämför med den nu gällande referensperiod ”normal” (1991-2020)som SMHI m.fl. använder, ser vi att vi haft en normal vinter temperaturmässigt, och en nederbördsrikare vinter, jämfört med ”normalt”.

Temperaturen i februari 2021.

Månaden började mycket kallt, precis som januarimånaden avslutades. Vi hade 26 dygn på raken, räknat från när det gick ner under 0° i januari, med en dygnsmedeltemperatur under 0°, innan det slog om i mitten på månaden, alltså en förhållandevis lång köldknäpp. Vi hade 23 frostdygn(mintemp. under 0°) under månaden, och 13 isdygn(dagar med maxtemp. under 0°) Andra hälften av månaden blev ju väldigt mild, rentav varm några dagar. Detta gjorde att den meteorologiska våren kom till Fågelfors den 19:e februari i år. Nedan följer några diagram över hur medeltemperaturen sett ut i februari genom åren 1931-2021. Årets februarimånad blev totalt sett, nästan 1,5° kallare jämfört mot referensperioden 1991-2020.

Nederbörden i februari 2021.

Det har varit en nederbördsfattig månad. 13 mm fördelat på 5 dagar, resten uppehåll. Mätbart snötäcke har vi haft 24 dagar av de 28 dagarna i denna månad. Vi gick in i månaden med ett snödjup på ca 18 cm från januari, och det största snödjupet hade vi i mitten på månaden med ca 25 cm. Några diagram nedan här visar nederbörden i februari genom åren 1931-2021 i några olika referensperioder.

Vindriktningen i februari 2021.

Vindriktningen denna månad har kommit mest från vänstra halvan på kompassrosen, precis som föregående månad.

Så kommer sammanfattningen med min-och maxvärden i siffror från min väderstation, WS-2308, som jobbar med två program, Heavy Wheather för loggningen, och Cumulus som också loggar, och omvandlar med hjälp av mig till överskådliga fakta på min vädersida på webben.

Summary for period 2021-02-01 to 2021-02-28

Temperature (°C):
Mean (min+max) -2,1
Mean Minimum -6,9
Mean Maximum 2,0
Minimum -17,6 on 2021-02-07
Maximum 14,3 on 2021-02-25
Highest Minimum 5,5 on 2021-02-25
Lowest Maximum -6,2 on 2021-02-11
Air frosts 23

Rainfall (mm):
Total for period 13,0
Rain days 5
Dry days 23

Wind (m/s):
Highest Gust 13,0 on 2021-02-26
Average Speed 2

Pressure (hPa):
Maximum 1043,2 on 2021-02-13
Minimum 1005,9 on 2021-02-01