Februari 2017.

 

Siffrorna hämtade från loggen på min väderstation och  den jobbar med väderprogrammet Cumulus.

 

Summary for februari 2017

 
     
  Temperature (°C):  
  Mean (min+max)   0,8
  Mean Minimum     -2,0
  Mean Maximum     3,6
  Minimum         -9,9 day 11
  Maximum         9,6 day 27
  Highest Minimum 3,9 day 20
  Lowest Maximum   -2,9 day 07
  Air frosts       19  
     
  Rainfall (mm):  
  Total for month 14,1  
  Rain days       7  
  Dry days         21  
     
  Wind (m/s):  
  Highest Gust     14 day 22
     
  Pressure (hPa):  
  Maximum         1041,1 day 12
  Minimum         974,0 day 23