Juni 2022.

Källa: Min väderstation

Årets junimånad blev varmare jämfört med referensperioden 1991-2020, som gäller nu. +17,8° blev månadens medeltemperatur, vilket är 2,4° varmare jämfört mot ”normalperioden” 1991-2020. Som vi ser i diagrammet ovan, så var det i huvudsak från mitten av månaden och framåt som det var riktigt varmt. Vi har haft 13 dagar med högsommarvärme, d.v.s. maxtemperatur över +25°. Jag visar i diagram nedan i lite olika tidsperioder genom åren 1931-2021, hur medeltemperaturen varit i juni.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperatursiffror från loggen på min väderstation under juni 2022.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): 17,8
Medelminimum: 11,1
Medelmaximum: 24,5
Minimum: 6,5 den 1 juni
Maximum: 32,6 den 27 juni
Högsta minimum: 18,2 den 28 juni
Lägsta maximum: 17,6 den 3 juni
Högsommardagar: 13 (maxtemp. Över +25°)

Källa: Min väderstation

Regn har det varit dåligt med. Vi har fått 14 mm totalt, fördelat över 9 dagar. Normalt för juni i referensperioden 1991-2020 är 61 mm, och alltså har vi bara fått 23% av den genomsnittliga regnmängden som är brukligt. För att se hur vi ligger till med nederbörd efter att de första 6 månaderna har gått, så gick jag tillbaka och tog ett medeltal för de 6 första månaderna i referensperioden 1991-2020. Jämfört med det talet, så ligger vi cirka 75 mm efter med nederbörd i år än så länge, men det hinner förhoppningsvis att ändra sig. Vi ska också komma ihåg att nederbörden kan variera mycket från plats till plats, med bara någon kilometers skillnad. Nedan visar jag i diagram regnmängder för juni i några olika tidsperioder under tiden 1931-2022.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källa: Min väderstation

Vindriktningen under månaden ser vi fördelningen över i staplarna ovan. Den genomsnittliga maxvinden under månaden blev 7 m/s. Huvudsakligen vindar från den västliga sidan, som vi ser i stapeldiagrammet.

Juni 2022 blev den 4:e varmaste junimånaden under åren 1931-2022, som jag har statistik på. Jag har försökt leta någon ”röd tråd” för att kunna se om det följer något mönster, att t.ex. om det varit en varm och torr inledning på året, hur har det blivit resten av året? Jag hittar inte någon sådan logik ibland siffrorna. Vi går in i juli, sommarmånad 2 av 3, och ser hur den blir till att börja med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *