Oktober 2021.

Månadens temperatur ser vi i diagrammet ovan. Har varit lite varierat över månaden, precis som det brukar vara. Månadens medeltemperatur blev +8,7°C. Jämfört med den nu använda referensperioden (1991-2020) så är det ca 1,3°C högre medeltemp i år i oktober. Jag redovisar temperatursiffrorna från loggen på min väderstation i oktober nedan:

Temperatur (°C):
Medel (min+max)8,7
Medelminimum 4,9
Medelmaximum 12,6
Minimum -2,2 den 24 oktober
Maximum 17,3 den 4 oktober
Högsta minimum 11,4 den 3 oktober
Lägsta maximum 7,5 den 23 oktober
Frostnätter: 4
Markfrost: 4

För att kunna jämföra årets oktobermånad mot tidigare år, så visar jag det i några diagram nedan, sammanfattade i några olika referensperioder både på kort och lång sikt. Som vanligt så är siffrorna hämtade från SMHI:s till mig närmsta mätstationer Blankaström och Drageryd (inaktiva idag) för perioden 1931-2012. Från 2013 är det siffror från min egna väderstation.

Regn har vi fått 56 mm i denna månad, och det är ungefär vad som är vanligt om man tittar tillbaka genom åren. Som vi ser i stapeldiagrammet ovan, så fördelades regnet över 13 dygn av månadens 31 dygn. Nedan visar jag den genomsnittliga nederbörden i oktober genom åren.

Stapeldiagrammet ovan visar de dominerande vindriktningarna dygnsvis under månaden. Vindar från den västliga sidan har dominerat som vi ser. Genomsnittet på maxvinden i oktober blev cirka 6 m/s.

Därmed avslutar vi oktober 2021, och går in i tredje och sista höstmånaden, november 2021. Hur den blev får vi svaret på om exakt en månad.