April 2023.

Här kommer en sammanfattning av april. Väderdata för årets aprilmånad är hämtade från min privata väderstation här i Fågelfors. Statistiken som jag använder och jämför mot, är hämtad från SMHI:s närmaste mätstationer Blankaström, och Drageryd för åren 1931-2012. Från 2013 och framåt är det min egna, privata väderstation som levererar siffrorna. Nuvarande ”normalperiod” som används att jämföra mars 2023 mot, är åren 1991-2020. Där jag använder ordet ”normalt” i texterna här, menas alltså då medeltalen för referensperioden 1991-2020.

Månaden inleddes kyligt, med minusgrader nattetid, och bara några få plusgrader dagtid. Medeltemperaturen för månaden låg ett par grader under det normala ända fram till den 22:e april. Där fick vi några riktigt varma dagar, med maxtemperaturer över 20 grader. Detta gav en skjuts uppåt på medeltemperaturen, och vi fick 4 dygn på raken med dygnsmedeltemperatur över 10 grader. Om vi hade fått ett dygn till med sådan temperatur, hade vi gått över i meteorologisk sommar, men så blev det inte, en skopa med kalluft drog ner över oss igen.

När månaden nu är slut, så blev medeltemperaturen +6,2 grader, och hamnade så nära normalt det bara går. Normalt för april är +6,4 grader. Vi har haft 15 nätter med frost, och 4 nätter med markfrost.  Nedanför här lägger jag in några diagram, med några olika referensperioder, så går det lätt att jämföra årets aprilmånads medeltemperatur med historiska aprilmånader.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite data från loggen på min väderstation under april 2023.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): 6,2
Medelminimum: 0,4
Medelmaximum: 12,1
Minimum: -6,1 den 4 april
Maximum: 21,1 den 22 april
Högsta minimum: 6,3 den 25 april
Lägsta maximum: 3,8 de 7 april
Frostdygn: 15 ( mintemp. under 0°)
Markfrost: 4 dygn (mintemp. över 0°, men frost på marken)

En nederbördsfattig månad, bara 7 mm har vi fått, fördelat över 6 dygn. Dessa 7 mm är 75% mindre än normalt för april månad. Efter att 4 månader av året har gått, är vi uppe i 32% av den totala, normala årsnederbörden för våra trakter. Nederbörden har fallit både som regn och snö. Mätbart snödjup hade vi på kvällen den 5:e april, med 1 cm. Precis som jag gjorde med temperaturdiagrammen tidigare, så lägger jag in diagram nedan med medelnederbörden för april i några olika referensperioder, så går det att jämföra årets aprilmånad mot dem.

Fördelningen över vindriktningarna i månaden ser vi i stapeldiagrammet här ovanför. Medeltalet i maxvinden i månaden blev 7,4 m/s.

Två vårmånader har passerat, och jag tittar tillbaka hur det sett ut under samma tidsperiod under tidigare år i normalperioden 1991-2020. Den genomsnittliga medeltemperaturen i normalperioden, efter att 2 vårmånader (mars och april) gått är +4,0 grader. I år är medeltemperaturen i dessa två vårmånader +4,1 grader, alltså i stort sett normalt. Jag bryter ner statistiken lite, och gör ett diagram över de två första vårmånaderna under åren 2011-2023, och då ser det ut såhär:

Om vi ser på nederbörden under vårens 2 första månader, så är det normala ett medeltal på 54 mm. I år är den summan 62 mm, alltså aningen mera än normalt. Jag visar likadant som med temperaturen, ett diagram på nederbörden i de 2 första vårmånaderna (mars och april) i ett kortare perspektiv (2011-2023).

Det är i skrivande stund, morgonen den 1 maj, och då är vi inne i tredje och sista vårmånaden för i år. Spännande fortsättning följer efter våren, då det börjar pratas om en lika varm sommar som vi hade 2018. Vad dessa prognoser är baserade på har jag inte fördjupat mig i så mycket, jag följer utvecklingen här i Fågelfors i alla fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *