April 2024.

Här kommer en sammanfattning av april 2024. Väderdata för årets aprilmånad är hämtade från min privata väderstation här i Fågelfors. Statistiken som jag använder och jämför mot, är hämtad från SMHI:s närmaste mätstationer Blankaström, och Drageryd för åren 1931-2012. Från 2013 och framåt är det min egna, privata väderstation som levererar siffrorna. Nuvarande ”normalperiod” som används att jämföra april 2024 mot, är åren 1991-2020. Där jag använder ordet ”normalt” i texterna här, menas alltså då medeltalen för referensperioden 1991-2020.

5:e april såg det ut såhär.

Temperaturmässigt slutade april 2024 näst intill normalt. +6,7 grader blev månadens medeltemperatur, vilket är 0,3 grader högre jämfört mot normalt. Fram till mitten av månaden hade vi ett temperaturöverskott på cirka 1,5 grader, men det sjönk sedan mot slutet. Intrycket av månaden är att vårvärmen låtit väntat på sig, för vi har inte haft så många dagar med några högre dagstemperaturer, som vi kan se i stapeldiagrammet ovanför här. Det som förklarar att medeltemperaturen inte blev lägre än den blev är, att nätterna varit förhållandevis milda, och hållit uppe dygnsmedeltemperaturen.

Diagrammet nedan visar medeltemperaturen i april under åren 1991-2024, så ser vi lite hur det sett ut i vår referensperiod, som gäller nu, och fyra år in i nästa period. Vi kan se att det varit både kallare och varmare aprilmånader genom åren, men att de fyra senaste åren pekar trenden uppåt.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperaturdata m.m. från loggen på min väderstation under mars 2024.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): +6,7
Medelminimum: +2,2
Medelmaximum: +11,5
Minimum: -3,6 den 25 april
Maximum: +21,1 den 28 april
Högsta minimum: +8,6 den 13 april
Lägsta maximum: +0,4 den 3 april
Frostdygn: 10 ( mintemp. under 0°)
Isdygn: 0 (dygnets maxtemp. under 0°)
Markfrost: 2 dygn (mintemp. över 0°, men frost på marken)

Klobosjön på morgonen 9:e april.

Nederbörden har varit riklig hos oss i april. 54 millimeter har det kommit, vilket motsvarar 193% av den normala mängden för april. Som vanligt för denna månad, så har det kommit både i form av snö och regn. Mesta nederbörden föll i början på månaden, och vi har haft 2 dagar med mätbart snödjup, mest var det den 3:e april med 10 centimeter.

Diagrammet nedanför här, visar nederbördsmängden för april i referensperioden, med de 4 senaste åren tillagda.

Övrasjöbadet 20:e april.

Av diagrammen framgår den dagliga vindriktningen i april. Jag visar också den dagliga maxvinden i det ena diagrammet, och vi ser, och minns, att det varit blåsigt. Medelvärdet för maxvinden denna månad blev 8,1 meter per sekund, och det är förhållandevis mycket.

Blankaström 15:e april.

Stapeldiagrammet ovan, visar medellufttrycket dygnsvis genom månaden.

Backsippor vid Forsaryd 29:e april.

Vi går in i tredje och sista vårmånaden för 2024 nu, och när den tar slut, så ser vi hur våren blev totalt. Av nyfikenhet, så tittade jag hur det ser ut nu, efter att två månader passerat, och jämförde det mot samma två månader i referensperioden 1991-2020. Vi ligger nu 1,4 grader högre i medeltemperatur, och vad det gäller nederbörd har vi fått 137% av den genomsnittliga nederbörden för perioden. Det blir intressant att se hur majmånaden utvecklar sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *