Juli 2022.

2022 års julimånad blev varm och torr. Medeltemperaturen för månaden blev +19,1°, vilket är 1,5° högre än medelvärdet för referensperioden 1991-2020, som används som ”normalperiod” nu. Vi fick en rekordvarm dag den 21:e, med en maxtemperatur på 36,8°, vilket jag inte hittat någon motsvarighet till i min statistik, som sträcker sig över åren 1931-2022. Statistiken som jag använder är hämtad från SMHI:s närmaste mätstationer Blankaström, och Drageryd för åren 1931-2012. Från 2013 och framåt är det min egna, privata väderstation som levererar siffrorna.

Juli i år är ingen rekordmånad i sig. Jag gick tillbaka i tiden och kollade vilka år vi har haft med en medeltemperatur över 19°, och visar det i stapeldiagrammet nedan:

I årets julimånad har vi haft 12 dagar med högsommarvärme (maxtemp över 25°) Vi har också haft en tropisk natt (mintemp. över 20°). Jag redovisar nedan i diagram, hur medeltemperaturen varit genom åren i några olika referensperioder, så går det att jämföra och se hur det varit och är med temperaturen. Helt klar är ju att det totalt sett blivit varmare, men dock inte i en rakt stigande takt.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperatursiffror från loggen på min väderstation under juli 2022.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): 19,1
Medelminimum: 12,6
Medelmaximum: 25,2
Minimum: 8,3 den 17 juli
Maximum: 36,8 den 21 juli
Högsta minimum: 20,1 den 22 juli
Lägsta maximum: 20,8 den 16 juli
Högsommardagar: 12 (maxtemp. över +25°)

Även denna månad blev nederbördsfattig. 24 millimeter har vi fått, fördelat på 10 dagar. 24 millimeter motsvarar ca 32% av vad som är medelnederbörden i juli i referensperioden 1991-2020. Åska har hörts på avstånd vid två tillfällen under månaden. Jag visar i några diagram nedan, hur det sett ut med nederbörd i juli genom åren i några olika referensperioder.

Jag har också gjort en tillbakablick på hur det sett ut med den totala nederbörden efter att sju månader gått av året. Jag har valt att titta på åren 2011-2022 den här gången. Här ser vi klart och tydligt hur torrt det är i våra trakter. Det behöver bli en riktigt blöt höst, för att kompensera bortfallet av nederbörd vi haft så här långt i år.

Vindriktningen under månaden ser vi fördelningen över i staplarna ovan. Den genomsnittliga maxvinden under månaden blev 6 m/s. Lite mera jämnt fördelat denna månad kanske, men som vanligt lite övervikt åt den västliga sidan.

Som avslutning på juli månads sammanfattning, gör jag ett diagram över hur medeltemperaturen ser ut efter att sju månader gått av året. Precis som jag gjorde med nederbördsdiagrammet använder jag åren 2011-2022. Kan ju alltid vara intressant att se hur det varit, och hur vi ligger till i år. Hur sedan året slutar vet vi inte, fem månader kvar som påverkar siffrorna.