November 2022.

Här kommer en sammanfattning av november 2022. Väderdata för årets novembermånad är hämtade från min privata väderstation här i Fågelfors. Statistiken som jag använder och jämför årets novembermånad mot, är hämtad från SMHI:s närmaste mätstationer Blankaström, och Drageryd för åren 1931-2012. Från 2013 och framåt är det min egna, privata väderstation som levererar siffrorna. Nuvarande ”normalperiod” som används att jämföra mot är åren 1991-2020, men jag redovisar också åren 1931-2022 i mina diagram i min redogörelse nedan.

Efter en bitvis mycket mild inledning av november, lite kallare avslutning.

De första dagarna i månaden blev det lite lägre temperaturer. Det gjorde att kriterierna för meteorologisk höst uppfylldes. Datumet i år för den blev 1:a november, och det är rekordsent. Efter cirka en vecka in i månaden, blev det sedan mildare, speciellt dagarna runt den 12:e november. Ovanligt att det blir så ”varmt” så långt fram i månaden, men annars har vi haft liknande temperaturer i november genom åren, och t.o.m. högre, men då i början på månaden. Efter mitten av månaden sjönk temperaturen, och vi fick prova på några riktigt snöiga dagar, och även lite kyla runt den 20:e. Medeltemperaturen i november i år blev +5,0°C, och det är 1,7° mildare jämfört mot nu gällande referensperiod, 1991-2020. Nedanför här visar jag i några olika stapeldiagram, hur medeltemperaturen varit här genom åren 1931-2022.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperatursiffror från loggen på min väderstation under november 2022.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): 5,0
Medelminimum: 3,1
Medelmaximum: 7,2
Minimum: -6,6 den 21 november
Maximum: 14,9 den 12 november
Högsta minimum: 11,9 den 12 november
Lägsta maximum: -0,7 den 21 november
Frostdygn: 2 ( mintemp. under 0°)
Isdygn: 3 (dygn då inte temperaturen gått över 0°)
Markfrost: 4 dygn (mintemp. över 0°, men frost på marken)

62 mm nederbörd har vi fått i november. Det är 15% mera än genomsnittet i referensperioden 1991-2020. Snövädret som vi hade runt 19-20:e november , resulterade i ett rejält snötäcke. Den 20:e uppmätte jag 30 cm snödjup. Det är ovanligt för att vara i november. Vi har haft 8 dagar med mätbart snötäcke, och 3 dagar med ej sammanhängande snötäcke Jag visar i diagrammen nedan i några olika tidsperioder hur novembernederbörden sett ut.

Vindriktningarna under månaden ser vi i diagrammet ovan. Där ser vi att den nordostliga vinden sticker ut lite. Det var ju den som drog in med ”snökanonerna” de 19:e i månaden. För övrigt så är fördelningen av vindriktningarna ganska jämn under månaden. Den genomsnittliga maxvindhastigheten blev 4,9 m/s.

I och med att vi går in i december nu, så byter vi kalendarisk årstid till vinter. 2022 års december är månad nummer 1 av 3 i vintern 2022/2023.

November månad avslutar de 3 kalendariska höstmånaderna, och det innebär att det går att sammanfatta hur de 4 kalendariska årstiderna år 2022 blev, och det håller jag på att ta fram lite siffror om, och jämförelser med tidigare år, och det återkommer jag med i ett kommande blogginlägg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *