Mars 2024.

Här kommer en sammanfattning av mars 2024. Väderdata för årets marsmånad är hämtade från min privata väderstation här i Fågelfors. Statistiken som jag använder och jämför mot, är hämtad från SMHI:s närmaste mätstationer Blankaström, och Drageryd för åren 1931-2012. Från 2013 och framåt är det min egna, privata väderstation som levererar siffrorna. Nuvarande ”normalperiod” som används att jämföra mars 2024 mot, är åren 1991-2020. Där jag använder ordet ”normalt” i texterna här, menas alltså då medeltalen för referensperioden 1991-2020.

2024 års marsmånad blev mildare än normalt. Månadens medeltemperatur blev +4,1 grader, och det är hela 2,4 grader mildare jämfört mot normalt. När man tänker tillbaka på hur vädret varit, så känns det som att den varit solfattig och lite kylig. Personligen tror jag att det beror till viss del på att vi haft en hel del isiga vindar, kombinerat med mulet väder, vilket gett ett kyligt intryck på oss.

Diagrammet nedan visar medeltemperaturen i mars under åren 1991-2024, så ser vi lite hur det sett ut i vår referensperiod, som gäller nu, och fyra år in i nästa period. Det vi ser är att efter en period med sjunkande medeltemperatur i mars, har det gått uppåt i år igen.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperaturdata m.m. från loggen på min väderstation under mars 2024.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): +4,1
Medelminimum: +0,6
Medelmaximum: +7,9
Minimum: -6,8 den 18 mars
Maximum: +16,3 den 15 mars
Högsta minimum: +8,3 den 15 mars
Lägsta maximum: +1,1 den 10 mars
Frostdygn: 13 ( mintemp. under 0°)
Isdygn: 0 (dygnets maxtemp. under 0°)
Markfrost: 2 dygn (mintemp. över 0°, men frost på marken)

Månaden blev aningen nederbördsfattig. Vi har fått 20 mm nederbörd, fördelat över 13 dygn. Det är 77% av den normala nederbörden i mars. Nederbörden har fallit både som regn och snö, men vi har inte haft något mätbart snödjup under månaden. Jag har noterat 2 dagar med lite snöfläckar på marken, den 9 och 10 mars, då vi hade en kylig period.

Diagrammet nedanför här, visar nederbördsmängden för mars i referensperioden, med de 4 senaste åren tillagda.

Fördelningen över vindriktningarna i marsmånaden ser vi i stapeldiagrammet här ovanför. Medelmaxvinden för månaden blev 6,5 m/s. Som vi ser, så har vi haft en hel del dagar, där öster varit inblandat. Vi vet att den vindriktningen ofta är kylig för oss här på östra sidan av Sverige.

Stapeldiagrammet ovan, visar medellufttrycket dygnsvis genom månaden.

Det var sammanfattningen av mars. Nu går vi in i andra vårmånaden, och enligt SMHI:s prognos, kan vi förvänta oss både kyla och snö i inledningen av april. Osäkerheten i prognoserna är det enda som är säkert kan vi nog konstatera 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *