April 2022.

Källa: Min väderstation

April i år blev aningen kyligare (0,8°C lägre) jämfört med vad som kallas ”normalt” just nu, dvs referensperioden 1991-2020. Jag visar nedan i stapeldiagram hur medeltemperaturen i april sett ut genom åren 1931-2020, i några olika referensperioder.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Om vi tittar på medeltemperaturen för 10-årsperioden 2011-2020, så är den 6,9°C och årets 5,6°C blir då 1,3°C lägre. Fjolårets aprilmånad var ju ungefär lika i medeltemp med årets, några tiondelar lägre bara. Många kalla nätter har vi haft, 16 nätter med minusgrader och frost, därutöver 4 nätter med markfrost. Endast 2 dygn med sommartemperatur ( den 17:e och den 30:e) har vi haft, (dygnsmedeltemp över +10°C), så vi är långt ifrån meteorologisk sommar ( 5 dygn på raken med en dygnsmedeltempertur över +10°C). I media har det skrivits om den meteorologiska sommaren kommit på vissa ställen, bl.a Uppsala, och så en smal remsa på västkusten.

I diagrammet nedan visar jag medeltemperaturen i april årsvis för nuvarande referensperioden (normalperioden) 1991-2020, och har lagt till 2021 och 2022 också, så kan vi jämföra dessa år direkt mot den 30-åriga referensperioden.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperatursiffror från loggen på min väderstation under april 2022.

Temperatur (°C):
Medel (min+max) 5,6
Medelminimum 0,0
Medelmaximum 11,4
Minimum -8,4 den 1 april
Maximum 16,2 den 17 april
Högsta minimum 4,6 den 14 april
Lägsta maximum 3,8 den 2 april
Frostnätter: 16

Källa: Min väderstation

Det känns som att april varit lite nederbördsfattig, men det har den egentligen inte varit, om man tittar på siffrorna för hur det brukar vara i april. Vi har t.o.m. fått några millimeter mera, jämfört med genomsnittet för innevarande referensperiod, 1991-2020. Nederbörden har mestadels kommit som regn, men också som snö i början på månaden. Den 6:e april hade jag ett uppmätt snödjup på 1 cm, men det smälte snabbt. Stapeldiagrammet nedan visar den genomsnittliga nederbörden i april över åren 1931-2020, och så har jag lagt dit 2022 som kan jämföras mot de olika referensperioderna där.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Stapeldiagrammet nedan visar nederbörden i april under tidsperioden 1991-2022.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källa: Min väderstation

Vindriktningen under månaden ser vi fördelningen över i staplarna ovan. Lite mera vind denna månad, jämfört mot mars. Den genomsnittliga maxvinden blev lite över 7 m/sek.

Vi går nu in i 3:e och sista kalendariska vårmånaden (maj) för 2022. För att jämföra lite inför den 3:e vårmånaden, så blickade jag tillbaka på åren 2011 och fram till och med april 2022 hur medeltemperaturen sett ut efter två vårmånader i respektive år. Jag visar det i stapeldiagrammet nedan.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Beroende på hur maj utvecklar sig, så får vi se om trenden med kyligare vårar håller i sig, eller om den bryts? Det redovisar jag i nästa månadssammanfattning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *