Augusti 2021.

Då var det dags att sammanfatta augusti i år, och det var ju den tredje kalendariska sommarmånaden av tre totalt, så jag kommer att i slutet på denna månadssammanfattning även göra en sammanställning på hur sommaren 2021 sett ut i vädersiffror från min väderstation. Statistiken som jag har sträcker sig över åren 1931-2021, och källorna till den är under åren 1931-2012 från de till Fågelfors närmaste av SMHI:s mätstationer (ca 4 km fågelvägen),Blankaström och Drageryd (ingen av dem aktiva numera). Från och med 2013 och så långt som vi är idag är det väderdata från loggningen på min privata väderstation och dom värdena som jag redovisar.

Augusti i år blev lite svalare än vad den varit på senare år. Medeltemperaturen stannade på 16,1 grader, och det är lite under den genomsnittliga medeltemperaturen för nu gällande referensperiod (1991-2020) som används nu att jämföra mot. Vi har haft 1 dag med högsommarvärme (maxtemp. över 25°C), 23 dagar med en maxtemp mellan 20 och 25°C, 5 dagar med en maxtemp. mellan 15 och 20°C och 2 dagar med en maxtemp mellan 10 och 15°C. Jag visar i diagrammen nedan medeltemperaturen i augusti mellan åren 1931 till 2021 i lite olika referensperioder som man kan jämföra årets medeltemperatur mot.

Månaden inleddes med sparsamt av regn, men avslutades med några dagar med tidvis kraftigt regn. Totalt sett fick vi 116 mm, fördelat över 18 dygn. Regnmängden är dubbelt så mycket mot vad som brukar komma genomsnittligt i augustimånaden. Åska har varit med i sammanhanget 6 dagar, inte så nära oss, men tillräckligt för att registreras som åskdagar. Jag visar i diagrammen nedan den genomsnittliga nederbörden för åren 1931-2020, att jämföra årets regnmängd mot.

Vindriktningen i månaden ser vi i diagrammet ovan. Ganska jämnt fördelat över de olika riktningarna, om man jämnar ut med de 6 dygnen med växlande vindriktningar.

Så kommer sammanfattningen i siffror från min väderstation, WS-2308, som jobbar med två program, Heavy Wheather för loggningen, och Cumulus som också loggar, och omvandlar med hjälp av mig till överskådliga fakta på min vädersida på webben.

Summary for period 2021-08-01 to 2021-08-31

Temperature (°C):
Mean (min+max) 16,1
Mean Minimum 11,1
Mean Maximum 21,7
Minimum 5,6 on 2021-08-24
Maximum 25,1 on 2021-08-13
Highest Minimum 14,3 on 2021-08-13
Lowest Maximum 14,5 on 2021-08-28
Air frosts 0

Rainfall (mm):
Total for period 116,0

Rain days 18
Dry days 13

Wind (m/s):
Highest Gust 13 on 2021-08-18
Average Speed 1,1

Pressure (hPa):
Maximum 1035,8 on 2021-08-24
Minimum 1002,2 on 2021-08-18

Så en liten sammanfattning av sommaren 2021. Jag visar i stapeldiagrammen nedan hur det sett ut genom åren med temperatur och nederbörd under somrarna. Som vi ser, så blev årets sommar varmare än det brukar vara. 2018 var ju extrem, så den överträffar ju denna sommar, och även 2019 var nästan lika varm. Det syns ju klart i diagrammen att det blir varmare somrar, men att det inte går spikrakt uppåt, utan varierar över åren. Regn blir det också mera av. Variationerna över åren syns ju mest i diagrammet över kortare tid (2011-2021), än när man tittar på de lite längre referensperioderna. Så blir det med all statistik, när man bryter ner den årsvis, eller månadsvis o.s.v.

Nu går vi in i tre höstmånader, och sedan har vi vinter igen. Hur året kommer att sluta med medeltemperatur och nederbörd återstår att se. När jag tittar tillbaka på de åtta månaderna av året som har gått, så ligger vi ca 1 grad lägre i medeltemperatur, jämfört med vad vi gjort de senaste åren. Vad gäller nederbörd ligger vi där en bit över vad vi vanligtvis fått såhär långt under året. Vi har fått ca 80% av den genomsnittliga årsnederbörden redan. Som sagt, vi har fyra månader kvar av året, så mycket hinner hända med vädersiffrorna, intressant att följa.