November 2017.

En sammanställning av november månad, som blev förhållandevis mild jämfört med vad november brukar vara, och den blev även nedebördsfattig. 

Siffrorna jag använder nedan kommer från loggen på min väderstation, som använder två loggar, Heavywheather och Cumulus.

Summary for period 2017-11-01 to 2017-11-30

Temperature (°C):
Mean (min+max) 2,9
Mean Minimum 0,3
Mean Maximum 5,6
Minimum -6,5 on 2017-11-14
Maximum 12,4 on 2017-11-02
Highest Minimum 7,2 on 2017-11-05
Lowest Maximum -0,1 on 2017-11-20
Air frosts 15

Rainfall (mm):
Total for period 23,3
Rain days 12
Dry days 18

Wind (m/s):
Highest Gust 12,1 on 2017-11-11
Average Speed 1,5

Pressure (hPa):
Maximum 1026,5 on 2017-11-07
Minimum 984,6 on 2017-11-11

Här nedan lägger jag in några bilder som jag tagit under november månad.

4 november vid Vecklevad

11 november på Växjövägen, snöbyar som gav ett tunt snötäcke på morgonen, borta till kvällen.

12 november, Ölands södra udde.

12 november, Öland, ut över havet vid Stenåsa.

18 november, en färggrann skymning på himlen bakom vårt hus.

19 november, en ruggig dag där jag satt vid köksfönstret med kameran riktad mot denna fina domherre hos grannen mitt över vägen.

25 november, Badebodaån.

25 november, bro över Badebodaån.

26 november, strömstaren vid Vecklevad.