December 2021.

Källa: Min väderstation

Det här årets decembermånad blev trots inslag av riktigt milt väder i mitten på månaden, och de sista dagarna, en kall månad. Medeltemperaturen blev -2,7°, och så kall decembermånad har vi inte haft sedan 2012. Förra årets (2020) december var riktigt mild istället, och då blev medeltemperaturen +3,0°, alltså nästan 6° varmare än i år. Årets december blev 2,8° kallare jämfört med nu gällande referensperiod 1991-2020. För att jämföra lite mera, så har jag som vanligt lagt in jämförelser i diagram nedan, där man ser årets december mot olika referensperioder över tiden 1931-2020. Källor till mina siffror här är hämtade från SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd för åren 1931-2012. Dessa bägge stationer ligger inom en radie av ca 5 km från Fågelfors. Ingen av dem är i drift idag. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation här i Fågelfors i östra Småland.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Nedan presenterar jag ett utdrag från loggen på väderstationen som visar lite temperatursiffror från årets decembermånad:

Temperatur (°C):
Medel -2,7
Medelminimum -5,3
Medelmaximum -0,6
Minimum -16,7 den 7 december
Maximum 7,9 den 31 december
Högsta minimum 5,1 den 31 december
Lägsta maximum -8,1 den 27 december
Frostnätter: 11
Isdygn: 16

Källa: Min väderstation

Nederbörd har vi fått 52 mm under månaden, fördelat över 13 dagar, som vi ser ovan i stapeldiagrammet. Det mesta har fallit som snö, och vi har haft mätbart snödjup under 23 dagar. Det största snödjupet under månaden mätte jag till ca 30 cm, och vi hade en vacker snöprydd natur under en period. 6 dagar har det varit snö, men inte sammanhängande snötäcke och därför inte mätbart. Sista dagen i månaden var det i princip barmark, bara lite plogvallar. Nederbördsmängden i månaden var ganska vanligt (aningen mera) mot vad vi brukar få i december, och jag visar det i några olika diagram nedan, så vi kan jämföra.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källa: Min väderstation

Staplarna ovan visar den dominerande vindriktningarna dygnsvis under månaden. Genomsnittet på maxvinden i december blev cirka 5 m/s.

Därmed så var 2021 slut, och jag ska göra en sammanställning framöver, på hur året sett ut vädermässigt. Intressant att följa vädrets svängningar under åren, jämföra och se vad som händer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *