Juli 2021.

En av många fina morgonpromenader denna månad.

Det här årets julimånad blev den näst varmaste här i Fågelforstrakten i min statistik, som sträcker sig över åren 1931-2021. All min statistik grundar sig på nedladdade data från SMHI:s närliggande mätstationer Blankaström och Drageryd för åren 1931-2012. Fr.o.m. 2012 är det min privata väderstations data här på Kyrkogatan i Fågelfors. Årets medeltemperatur blev hos mig +20,7°, vilket kan jämföras med 2018, då vi hade +21,9° i medeltemperatur. Jag har gått tillbaka i statistiken och kollat hur vi haft med varma julimånader under tidsspannet 1931-2021, och satt parametern på alla år som medeltemperaturen varit 19 grader eller högre, och redovisar det i stapeldiagrammet nedan.

Mycket fjärilar i år, och många foton på dem i julimånaden. Här en blåvinge.

Om vi då tar lite mera om årets juli, så såg den dagliga min-och maxtemperaturen ut såhär:

Vi har haft 19 dagar med högsommarvärme,(över +25°) 11 dagar med maxtemp mellan +20 och +25, och bara 1 dag som inte maxtemperaturen orkade upp till 20 grader. Vi har haft 2 tropiska nätter, alltså då inte mintemperaturen sjunkit under +20°. För att kunna jämföra årets medeltemperatur (+20,7°) mot åren 1931-2020, så har jag nedan satt ihop några olika referensperioder att jämföra mot. Perioden som idag kallas för ”normal” är 1991-2020, och den används i det dagliga av SMHI med flera när dom nämner normalt. Man har mer och mer börjat använda ordet referensperiod istället, vilket ju blir mera rätt egentligen, då står det ju helt klart vad man jämför med.

Jag går då över till nederbörden under månaden.

64 mm regn har vi fått, och det är fördelat över 11 dygn som vi ser i stapeldiagrammet. Tittar man totalt, så är vi nästan uppe i vad som är ”vanligt” för denna månad. Månaden har annars känts som torr, för det har j varit lite glest mellan regndagarna. Vi har haft åska inblandad vid 6 tillfällen (dagar) under månaden. Åska innebär ju ofta att regnet faller väldigt ojämnt, Åskvädren drar för det mesta åt den västra sidan när dom drar upp söder ifrån här i Fågelfors, och det betyder att det kommit lokal stora regnmängder på sina ställen runtomkring här. Nedan visar jag precis som med temperaturen, i stapeldiagram för åren 1931-2020 hur det sett ut med nederbörden i juli, så kan vi jämföra årets juli mot det.

Det har ju varit åtskilliga skyfall på sina håll, både i Sverige och i andra länder runt i världen under juli. Som en uppfriskning av minnet (som för det mesta är kort), så lägger jag in stapeldiagrammet på regn i juli under 2000-talet. Det som sticker ut där är 2003, då vi fick ca 260 mm regn i juli, och de största mängderna kom på 4 dygn. Så det har hänt nära inpå knutarna, men glöms ganska snabbt, eller hur? Då var inte sociala medier uppfunna heller, och mediabruset inte lika högt som idag.

Vindarna under månaden har inte varit så märkbara förrän de sista dagarna av månaden. Då blev det svala vindar som gjorde oss påminda att vi har inte sommar året runt, vädret är ständigt i förändring. Visar fördelningen av vindriktningarna genom månaden i stapeldiagrammet nedan.

Så kommer sammanfattningen i siffror från min väderstation, WS-2308, som jobbar med två program, Heavy Wheather för loggningen, och Cumulus som också loggar, och omvandlar med hjälp av mig till överskådliga fakta på min vädersida på webben.

Summary for period 2021-07-01 to 2021-07-31

Temperature (°C):
Mean (min+max) 20,7
Mean Minimum 15,1
Mean Maximum 27,0
Minimum 9,9 on 2021-07-20
Maximum 32,8 on 2021-07-15
Highest Minimum 18,4 on 2021-07-16
Lowest Maximum 19,9 on 2021-07-30
Air frosts 0

Rainfall (mm):
Total for period 64
Rain days 11
Dry days 20

Wind (m/s):
Highest Gust 15 on 2021-07-30
Average Speed 1,0

Pressure (hPa):
Maximum 1029,9 on 2021-07-08
Minimum 1002,6 on 2021-07-30

Jag har gjort en sammanfattning på medeltemperaturen efter att 7 månader har passerat, lagt in det i ett stapeldiagram nedan. Tidsspannet jag använt här är 1991-2021. Intressant att följa utvecklingen.