Maj 2022.

Källa: Min väderstation

Årets majmånad blev lite varmare jämfört med det som kallas ”normalperiod” nu, 1991-2020. Medeltemperaturen i år för månaden blev +12,1°, och normalperiodens medeltemp. var +11,4°, alltså 0,7° högre i år.

Jag visar nedan i stapeldiagram hur medeltemperaturen i maj sett ut genom åren 1931-2020, i några olika referensperioder.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Kanske man blir lite förvånad att månaden var lite varmare, jämfört med referensperioden 1991-2020, och även jämfört med senare års majmånader, som vi ser i diagrammen ovan. Vi har bara haft en enda högsommardag (maxtemp. över 25°), det brukar vara några flera. T.ex. i fjol hade vi 3 högsommardagar i maj. Över lag har vi däremot haft lite mildare nätter, bara 1 frostnatt, och 5 dagar med markfrost ( frost på marken, plusgrader på termometern). Den meteorologiska sommaren ( då vi haft en dygnsmedeltemp. över +10° i 5 dygn på raken) inföll i år den 10 maj. Ungefär lika med fjolårets, då den kom 9 maj. Kan ju också nämna i förbifarten att jag hörde göken för första gången i år den 4:e maj, exakt samma dag som fjolåret, 2021.

Nu var ju skillnaden vad gäller maj i år jämfört med referensperioden 1991-2020 (+0,7° högre), och det är väl inget man reagerar över, förutom när man djupdyker i statistik som jag gör, med tiondels graders skillnad. Jag gör en till jämförelse innan jag lämnar temperaturen i majmånaden, och gör en jämförelse av årets majmånad mot en tioårsperiod, 2011-2020, och där hamnar medeltemperaturen på +12,2°. Årets blev ju 12,1°, så där kan man säga att det inte hänt någonting under perioden. Statistik är bra, och rätt använd, så kan den vara till att friska upp minnet, som ibland kan vara väldigt kort har jag upptäckt.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperatursiffror från loggen på min väderstation under maj 2022.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): 12,1
Medelminimum: 6,0
Medelmaximum: 18,6
Minimum: -1,0 den 4 maj
Maximum: 27,1 den 19 maj
Högsta minimum: 11,2 den 20 maj
Lägsta maximum: 12,1 den 21 maj
Frostnätter: 1
Markfrost: 5 morgnar

Källa: Min väderstation

En regnfattig majmånad, bara 19 mm har vi fått. Det är ca 60% mindre jämfört med normalperioden 1991-2020. Regnet har kommit under 10 dygn senare delen av månaden, som vi ser i stapeldiagrammet ovan. En dag har jag också registrerat åska på avstånd. Den senaste tiden har jag noterat en snabb sänkning av vattenflödet i Nötån och tillhörande sjöar här, och det ser inte bra ut inför sommaren, om det inte slår om i vädret och kommer regn snart. Jag visar några i diagram nedan, hur maj sett ut nederbördsmässigt genom åren.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

Jag har också tittat på hur det ligger till med nederbörd efter de 5 första månaderna i år, och har gjort diagram över åren 1991-2022, så är det lättöverskådligt hur vi ligger till i år, jämfört med tidigare år. Det ser onekligen lite oroväckande ut.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

När vi ändå är igång, så tittar vi också på hur våren (mars, april och maj) sett ut med nederbörd totalt sett, och under samma tidsperiod.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.
Källa: Min väderstation

Vindriktningen under månaden ser vi fördelningen över i staplarna ovan. Ungefär lika mycket vind under majmånaden som under april Den genomsnittliga maxvinden blev 7,3 m/sek.

Som avslutning på detta inlägg, och i och med att det nu går att sammanfatta hur den kalendermässiga våren blev i år temperaturmässigt också. Även här har jag tagit perioden 1991-2022 i diagrammet nedan. Marginellt högre medeltemperatur i år jämfört med förra året (0,2° högre) och exakt lika med medeltemperaturen för referensperioden 1991-2020 (+6,8°) Jag jämför också vårarna 1991-2020 mot den gamla referensperioden 1961-1990, och ser att vårarna har blivit 1,7° varmare i den senaste referensperioden.

Källor: 1931-2012, SMHI:s mätstationer Blankaström och Drageryd. Fr.o.m. 2013 är det siffror från min privata väderstation.

När vi nu är inne i årstiden sommar, så hoppas jag att vi får en hel del regn, för att kompensera den torra inledningen på året. Låter ju inget vidare egentligen, att önska regn på sommaren, men man måste vara realist, och se till verkligheten. Det går inte både att ha kakan och äta den, som det heter i ett gammalt talesätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *