November 2021.

Novembermånaden blev lite mildare jämfört med den nu gällande referensperioden 1991-2020. Efter en förhållandevis mild inledning på månaden, så avslutades den kallt med två isdygn (dygn med medeltemp. under 0 grader). 4,3° C blev månadens medeltemperatur, och referensperioden 1991-2020 har en medeltemp. på 3,3°C. Jag redovisar temperatursiffrorna från loggen på min väderstation i november nedan:

Temperatur (°C):
Medel (min+max) 4,3
Medelminimum 2,2
Medelmaximum 6,9
Minimum -9,6 den 30 november.
Maximum 12,9 den 19 november.
Högsta minimum 8,3 den 19 november.
Lägsta maximum -3,2 den 30 november.
Frostnätter: 9
Isdygn: 2

För att kunna jämföra årets novembermånad mot tidigare år, så visar jag det i några diagram nedan, sammanfattade i några olika referensperioder både på kort och lång sikt. Som vanligt så är siffrorna hämtade från SMHI:s till mig närmsta mätstationer Blankaström och Drageryd (inaktiva idag) för perioden 1931-2012. Från 2013 är det siffror från min egna väderstation.

En nederbördsrik månad har det varit. 84 mm har vi fått totalt, och den har fallit på 17 dygn av månadens 30 dygn totalt. Vi fick ju snö i slutet på månaden, och det har varit snötäcke de sista 4 dagarna, varav mätbart djup 2 dagar. Som mest hade vi ca 9 cm djupt snötäcke, men de sista dagarna var det inte sammanhängande snötäcke. I stapeldiagrammen nedan visar jag den genomsnittliga nederbördsmängden i november genom åren.

Staplarna ovan visar den dominerande vindriktningarna dygnsvis under månaden. Återigen är det den vänstra delen på kompassrosen (S, SV, V, NV och N) som vinden har blåst från.  Genomsnittet på maxvinden i november blev cirka 7 m/s.

Nu när jag skriver detta (kvällen 1 december), så snöar det och blåser ute. 4 minusgrader på termometern, och kylan förväntas hänga i minst en vecka framöver. Fortsättning följer i väderdokumentationen.