Oktober 2022.

Här kommer en sammanfattning av oktober 2022. Väderdata för årets oktobermånad är hämtade från min privata väderstation här i Fågelfors. Statistiken som jag använder och jämför årets oktobermånad mot, är hämtad från SMHI:s närmaste mätstationer Blankaström, och Drageryd för åren 1931-2012. Från 2013 och framåt är det min egna, privata väderstation som levererar siffrorna. Nuvarande ”normalperiod” som används att jämföra mot är åren 1991-2020, men jag redovisar också åren 1931-2022 i mina diagram i min redogörelse nedan.

Oktobermånaden i år blev en mild (varm) månad. +10,1°C blev medeltemperaturen för månaden. Detta ska ställas mot normalperioden 1991-2020, då medeltemperaturen var +7,4°C, alltså en skillnad på +2,7°C. Vi har bara haft 2 frostnätter och 4 dygn med markfrost. De milda nätterna har ju bidragit till att medeltemperaturen för månaden blev så hög som den blev. Det milda vädret har gjort, att vi fortfarande har meteorologisk sommar i våra trakter. Jag har tittat igenom åren 1991-2021, och det senaste datumet som den meteorologiska hösten kommit är år 2006, då den kom den 28 oktober. Således kommer årets datum för höstens ankomst att bli rekordsent.

Det är lite ovanligt med så här milda oktobermånader, men det har förekommit. Jag tittade tillbaka i statistiken sedan 1931 och hittade följande år med en medeltemp. över 10 grader: 1961 var medeltemperaturen i oktober +10,2 grader. År 2000: +10,3 grader. År 2001 +10,4 grader och år 2006 +10 grader. I diagrammen nedan visar jag temperaturen i oktober i ett par olika tidsperioder.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite temperatursiffror från loggen på min väderstation under oktober 2022.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): 10,1
Medelminimum: 6,6
Medelmaximum: 13,6
Minimum: -2,2 den 20 oktober
Maximum: 17,4 den 5 oktober
Högsta minimum: 11,8 den 5 oktober
Lägsta maximum: 8,5 den 19 oktober
Frostdygn: 2 ( mintemp. under 0°)
Markfrost: 4 dygn (mintemp. över 0°, men frost på marken)

51 millimeter regn har vi fått under månaden, fördelat över 16 nederbördsdagar. Det ställer vi mot normalperioden 1991-2020, som då är just 51 millimeter. Alltså har vi fått en helt normal nederbördsmängd i oktober. Kan nämna också att i samband med regnet som kom den 16:e oktober, så hördes åska på avstånd också. Jag visar i diagrammen nedan i några olika tidsperioder hur oktobernederbörden sett ut.

Tyvärr så dras vi med ett underskott av nederbörd under året, även att det blev normal nederbörd i oktober. T.o.m. oktober har vi fått 312 mm regn här i Fågelfors. Den genomsnittliga årsnederbörden för normalperioden 1991-2020 är 565 millimeter, alltså fattas cirka 250 millimeter för att komma upp till det i år.

Vindriktningarna under månaden ser vi i diagrammet ovan. Inget som sticker ut speciellt att kommentera som jag ser det. Den genomsnittliga maxvindhastigheten blev 6,8 m/s.

Avslutningsvis så kan jag sammanfatta året såhär långt: Varmt och torrt. De två sista månaderna på året blir intressanta att se hur de utvecklas, och avgör om vi får något rekord av något slag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *