September 2017.

September blev en förhållandevis regnrik månad (88,6 mm) jämfört med vad vi haft de senaste åren. Jag började med denna vädersida 2013, och då fick vi 29,5 mm under september,September 2013. ,2014 var det 35,2 mm,September 2014. 2015, 61 mm,September 2015. 2016 bara 12,5 mm,September 2016. så det är positivt i den riktningen för vad vi behöver för ett litet tillskott att höja grundvattennivåerna.

Temperaturmässigt blev det lägre medeltemp jämfört med fjolåret, då vi hade 14,8 grader, och i år blev det 13,1 grader, men tittar man bakåt är det mera normalt för månaden.

Ett mäktigt högtryck hade vi också i slutet på månaden, 1035 hPa, men det hade vi 2015 också med ett tryck på över 1040 hPa då.

En sammanställning i siffror då här nedan:

Summary for september 2017

Temperature (°C):
Mean (min+max) 13,1
Mean Minimum 9,9
Mean Maximum 16,4
Minimum 5,2 day 08
Maximum 20,3 day 01
Highest Minimum 13,1 day 23
Lowest Maximum 13,0 day 19
Air frosts 0

Rainfall (mm):
Total for month 88,6
Wettest day 19,2 day 04
High rain rate 37,2 day 15
Rain days 18
Dry days 12

Wind (m/s):
Highest Gust 8,4 day 12
Average Speed 0,8
Wind Run 2071,2 km
Gale days 0

Pressure (hPa):
Maximum 1035,5 day 27
Minimum 981,4 day 14