Januari 2021.

Det här årets januarimånad blev förhållandevis kall, och mycket nederbördsrik. Hur det sett ut med temperatur, nederbörd och vind redovisar jag i tre avsnitt nedan, och därefter en sammanfattning från loggen på min väderstation. Alla siffror gällande årets månad, och fr.o.m. år 2013 på all statistik, är hämtade från min privata väderstation och loggningen på den. Statistik som jag har för åren 1931-2012 är hämtad från SMHI:s dåvarande mätstationer vid Blankaström och i Drageryd,

Temperaturen.

Diagrammet ovan visar min-och maxtemperaturen genom månaden. Medeltemperaturen för månaden blev -1,6°.Vi har haft 11 isdygn, och 22 frostdygn under månaden. Den meteorologiska vintern kom till Fågelfors den 10 januari, då kriterierna uppfylldes för det. Jag lägger in några diagram nedan, så det går att jämföra med tidigare år. Jag har använt lite olika tidsperioder(referensperioder) som jag anger i diagrammen. Möjligheten har jag att bryta ner varje tidsperiod ner till årsvis,och månadsvis, om man vill se mera i detalj hur januari varierat genom åren. Tyckte det blev lite för mycket och stora diagram att ta med här. Jag undviker orden normalt eller onormalt, bättre var och en som är intresserad tittar och bildar sig en uppfattning.

Nederbörden.

Nederbörden har varit riklig, 76 mm blev det totalt i form av både regn och snö. Det är ungefär dubbelt så mycket jämfört med den genomsnittliga januarinederbörden varit genom åren. Nederbörden har fördelats över 22 dygn, alltså bara 9 dygn med uppehåll. Snötäcke har vi haft 30 av 31 dagar, vilket är ovanligt. Det största uppmätta djupet är 18 cm, och det var så månaden slutade. Liksom med temperaturen, så lägger jag in några diagram över hur nederbördsmängderna i januarimånaden har sett ut tidigare år.

Vinden.

Vinden har denna månad kommit mestadels från syd, sydväst, väst, nordväst och nord som vi ser i diagrammet. Medelmax i vindstyrka genom månaden blev ca 5 m/s.

Så kommer sammanfattningen i siffror från min väderstation, WS-2308, som jobbar med två program, Heavy Wheather för loggningen, och Cumulus som också loggar, och omvandlar med hjälp av mig till överskådliga fakta på min vädersida på webben.

Summary for januari 2021

Temperature (°C):
Mean (min+max) -1,6
Mean Minimum -3,4
Mean Maximum 0,3
Minimum -15,1 day 31
Maximum 5,3 day 22
Highest Minimum 2,3 day 21
Lowest Maximum -7,6 day 15
Air frosts 22

Rain-/snowfall (mm):
Total for month 76
Precipitation days 22
Dry days 9

Wind (m/s):
Average max 5,0

Pressure (hPa):
Maximum 1033,8 day 03
Minimum 985,2 day 22

Nu går vi in i februari, tredje och sista kalendariska vintermånaden för denna vinter. Hur den kommer att bli, och hur och när våren kommer är spännande framtid. Om det är något ni undrar över, eller vill ha info om, som rör statistik på väder för enskilda månader eller år, så svarar jag gärna på det. Från 2013 har jag ju daglig statistik från min egna väderstation att tillgå.

För kontakt: Jengus1956@gmail.com