Mars 2020.

Det flaggades i media i mitten av månaden, att det gick mot en varmare marsmånad jämfört med ”normalt”. När vi nu har facit i hand, ser vi att det varit en ganska ordinär marsmånad trots allt. Medeltemparturen blev +3,4°, och för att kunna jämföra lite ur ett kortare perspektiv hur det sett ut de senaste 10 åren i mars gjorde jag ett diagram.

Temperaturen har ju varierat lite upp och ner som vanligt under månaden. Inledningen ganska kylig, därefter en mildare period, för att i slutet på månaden bli kyligt igen, med nattfrost alla nätter efter den 20:e med undantag av en natt. Vi har haft 16 frostnätter totalt denna månad. Den kallaste natten blev den mellan 30:e och 31:e med -8,5°, vilket är den lägsta temperaturen sedan 1:a december 2019. Den högsta temperaturen under månaden fick vi den 28:e med +13,1°. I diagrammen nedan sammanfattar jag temperaturens variationer genom månaden i det första, och i det andra visar jag medeltemperaturen för mars åren 1961-2020.

Jag har lagt in tre referensperioder här att jämföra med.

Nederbörd har vi fått 43 mm totalt, fördelat på 10 nederbördsdygn. Det mesta har fallit som regn, men den 13:e föll det 10 cm snö. Det snötäcket låg kvar två dagar bara, så resten av månaden har inget mätbart snötäcke förekommit. Det blev första delen av månaden som den största delen av nederbörden föll, medan andra hälften varit övervägande nederbördsfri. Det jag lagt märke till under mina dagliga observationer av väder och vatten under mina promenader runtomkring Fågelfors är att översvämningarna av Nötån vi hade i början av månaden, sjönk undan väldigt snabbt i slutet av månaden. Jag ser liknande mönster mot i fjol, då det såg likadant ut vid denna tid, men då följdes mars av en extremt torr aprilmånad, då vi bara fick 1 mm regn under hela månaden. Jag skulle nog inte bli förvånad om det snart börjar höras om låga grundvattennivåer igen faktiskt, men det är min ”spådom”. I diagrammen nedan visar jag nederbördens fördelning under månaden, och medelnederbörden i mars under åren 1961-2020.

Månaden har upplevts blåsig, och vi har haft 10 dygn med medelvind över 10 m/s. En spontan reaktion är, att vi har haft mycket vind på senare tid, även då att denna månad inte var fullt så många blåsiga dagar som under februari. I diagrammet nedan visar jag antal dagar med respektive vindriktning under månaden.

Så kommer sammanfattningen i siffror från min väderstation, WS-2308, som jobbar med två program, Heavy Wheather för loggningen, och Cumulus som också loggar, och omvandlar med hjälp av mig till överskådliga fakta på min vädersida på webben.

Sammanfattning för mars 2020

Temperatur (° C):
Medel (min + max) 3,4
Genomsnittligt minimum -0,9
Medel Maximum 8,0
Min. -8,5 dag 31
Max. 13,1 dag 28
Högsta minimum 4,6 dag 11
Lägsta max 1,8 dag 14
Frostnätter. 16

Nederbörd (mm):
Totalt för månad 43
Mesta nederb. 11,0 dag 13
Nederbördsdagar 10
Torra dagar 21

Vind (m / s):
Högsta byvind 20,5 dag 11

Lufttryck (hPa):
Max 1022,3 dag 23
Minst 963,0 dag 12

Det var första vårmånadens sammanfattning, och vi drar vidare in i april. Väderstationen loggar vidare, jag tar hand om infon från den och lägger in i den dagliga ”bokföringen” på min vädersida. Kompletterar med foton som har lite natur-/väderrelaterat.