Januari 2017.

Siffrorna hämtade från loggen på min väderstation och  den jobbar med väderprogrammet Cumulus.

Summary for januari 2017  
   
Temperature (°C):
Mean (min+max)   -1,3
Mean Minimum     -4,0
Mean Maximum     1,4
Minimum         -17,1 day 06
Maximum         8,3 day 01
Highest Minimum 3,9 day 19
Lowest Maximum   -8,5 day 06
Air frosts       26
   
Rainfall (mm):  
Total for month 14,5
Rain days       7
Dry days         24
   
Wind (m/s):  
Highest Gust     11 day 04
   
Pressure (hPa):  
Maximum         1039,3 day 06
Minimum         978,0 day 04