Maj 2023.

Här kommer en sammanfattning av maj 2023. Väderdata för årets majmånad är hämtade från min privata väderstation här i Fågelfors. Statistiken som jag använder och jämför mot, är hämtad från SMHI:s närmaste mätstationer Blankaström, och Drageryd för åren 1931-2012. Från 2013 och framåt är det min egna, privata väderstation som levererar siffrorna. Nuvarande ”normalperiod” som används att jämföra mars 2023 mot, är åren 1991-2020. Där jag använder ordet ”normalt” i texterna här, menas alltså då medeltalen för referensperioden 1991-2020.

Månaden inleddes med kyligt väder. Vi hade 5 dygn med minusgrader nattetid under denna månad. Det har också varit 5 dygn med markfrost, alltså frost på marken fläckvis, men plusgrader på termometern. Som vi ser i stapeldiagrammet ovan, så blev det stigande temperatur fr.o.m den 8:e maj. Det medförde att dygnsmedeltemperaturen gick över 10 grader 5 dygn på raken, och det gjorde att vi fick meteorologisk sommar i Fågelfors den 11:e maj i år. Vi har haft 2 dagar med högsommarvärme, d.v.s. maxtemperatur över 25 grader. Eftersom man hör i media, att man tror kommande sommar ska bli lika varm som 2018, så sneglade jag lite på hur varm maj var det året. Medeltemperaturen blev +15,6 grader, och vi hade 10 dagar med högsommarvärme.

Medeltemperaturen för maj i år, blev till slut +11,9 grader, trots den kyliga inledningen. +11,9 grader är 0,5 grader högre än normalt för maj.  Nedanför här lägger jag in några diagram, med några olika referensperioder, så går det lätt att jämföra årets majmånads medeltemperatur med historiska majmånader.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite data från loggen på min väderstation under maj 2023.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): 11,9
Medelminimum: 3,6
Medelmaximum: 19,5
Minimum: -3,4 den 5 maj
Maximum: 27,6 den 24 maj
Högsta minimum: 10,8 den 16 maj
Lägsta maximum: 9,5 den 6 maj
Frostdygn: 5 ( mintemp. under 0°)
Markfrost: 5 dygn (mintemp. över 0°, men frost på marken)

Efter en nederbördsfattig aprilmånad, så blev tyvärr även maj torr. 9 mm regn har vi fått, och det har vi fått fördelat över 4 dygn som vi ser i diagrammet ovan. Regnmängden under månaden är 80% mindre än normal nederbörd i maj. Precis som jag gjorde med temperaturdiagrammen tidigare, så lägger jag in diagram nedan med medelnederbörden för maj i några olika referensperioder, så går det att jämföra årets majmånad mot dem.

Fördelningen över vindriktningarna i månaden ser vi i stapeldiagrammet här ovanför. Medeltalet i maxvinden i månaden blev 7,4 m/s.

I och med att maj 2023 nu är slut, så är också den kalendariska årstiden vår slut för i år. Våren i år blev 0,3 grader varmare jämfört mot normalperioden 1991-2020. Går man in i statistiken för normalperioden (visar den i diagrammet nedan), så ser man att vi har en aning sjunkande temperaturtrend för vårarna från 2016 och framåt.

Vi tar en titt på nederbörden för våren också, och jämför lite. Vi har fått 71 mm under årets vårmånader, och det är en minskning med 29% jämfört mot normalperioden. Nedan visar jag nederbördsmängden under våren i normalperioden 1991-2020.

Därmed går vi in i årstiden sommar, och personligen hoppas jag på att vi får regn i tillräckliga mängder, för att säkra vår naturs behov av vatten, och inte att förglömma människors behov av vatten, vilket ofta förbises i vardagens surr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *