Mars 2023.

Tranor 21 mars.

Här kommer en sammanfattning av månaden mars 2023. Väderdata för årets marsmånad är hämtade från min privata väderstation här i Fågelfors. Statistiken som jag använder och jämför mot, är hämtad från SMHI:s närmaste mätstationer Blankaström, och Drageryd för åren 1931-2012. Från 2013 och framåt är det min egna, privata väderstation som levererar siffrorna. Nuvarande ”normalperiod” som används att jämföra mars 2023 mot, är åren 1991-2020. Där jag använder ordet ”normalt” i texterna här, menas alltså då medeltalen för referensperioden 1991-2020.

Mars 2023 blev totalt sett aningen mildare än normalt, 0,3 grader mildare närmare bestämt. Medeltemperaturen blev +2,0 grader. Det kan låta konstigt, för jag tycker att jag upplevt den som kall och lite halvmotig vädermånad. En del av förklaringen till detta, tror jag ligger i när vi tittar i diagrammet här ovanför, så ser vi att vi hade rejält kalla nätter runt den 10 mars, och bara några ynka plusgrader dagtid. Så kalla nätter, som vi hade där, hade vi vare sig i januari, eller februari, som normalt sett kan vara riktigt kalla vintermånader.

I diagrammet ovanför här, visar jag hur marsmånaderna sett ut ur ett kortare tidsperspektiv bakåt i tiden. Jag valde åren 2011 t.o.m. 2023. Där ser vi att det sedan 2019, blivit en fallande trend på medeltemperaturen i mars. Undantaget var 2021, som var aningen mildare. Nedanför här lägger jag in några diagram, med några olika referensperioder, så går det lätt att jämföra årets marsmånads medeltemperatur med historiska marsmånader.

1991-2020 är den nu gällande ”normalperioden”.
Vintergäck den 19 mars.

Nedan ser vi en sammanfattning av lite data från loggen på min väderstation under mars 2023.

Temperatur (°C):
Medel (min+max): 2,0
Medelminimum: -1,8
Medelmaximum: 6,1
Minimum: -16,4 den 9 mars
Maximum: 11,8 den 25 mars
Högsta minimum: 6,3 den 25 mars
Lägsta maximum: -0,8 den 8 mars
Frostdygn: 20 ( mintemp. under 0°)
Isdygn: 1 (dygn då inte temperaturen gått över 0°)
Markfrost: 2 dygn (mintemp. över 0°, men frost på marken)

Vid Svindla 28 mars.

Nederbörd har vi fått 55 millimeter under månaden, fördelat över 14 dygn. Nederbördsmängden är 112% mera jämfört mot normalt. Året har inletts bra, vad gäller nederbörd. Vi har under de tre första månaderna fått 31% av den genomsnittliga årsnederbörden, och det behövdes för de låga grundvattennivåerna vi haft. Nederbörden har kommit både som regn och snö. Mätbart snödjup har vi haft 7 dagar, och det största snödjupet var 9 cm den 7 och 8 mars. Därutöver har vi haft 4 dagar med fläckvis snö, men inte mätbart. Precis som jag gjorde med temperaturdiagrammen tidigare, så lägger jag in diagram nedan med medelnederbörden för mars i några olika referensperioder, så går det att jämföra årets marsmånad mot dem.

De första blåsipporna för i år, hittade jag 19 mars.

Fördelningen över vindriktningarna i månaden ser vi i stapeldiagrammet här ovanför. Medeltalet i maxvinden i månaden blev 7,8 m/s.

Snöklockor den 29 mars.

Så var första vårmånaden av tre till ända. Återstår att se hur de resterande två månaderna utvecklar sig vädermässigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *